ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
- Παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα στοιχεία της κράτησης σας για τυχόν λάθη και ενημερώστε τον ΝΟΛ σε περίοδο 24 ωρών.
- Η κράτηση ισχύει μόνο για το άτομο που αναφέρεται στο εισητήριο και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο.
- Ακυρώσεις, και επιστροφές χρημάτων δεν επιτρέπονται
- Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι εσείς / το παιδί σας μπορεί να παρουσιάσει το εισιτήριο (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή) κατά την άφιξη.
- Τα παιδιά αναμένονται στις 07:15 π.μ. και παραλαμβάνονται στις 13:15 μ.μ. Ο ΝΟΛ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε αργοπορημένους.
- Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το εισιτήριο αυτό δεν περιλαμβάνει γεύματα / ποτά. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει όλα τα απαραίτητα γεύματα / ποτά μέχρι το χρόνο παραλαβής του.
- Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να φέρουν αιχμηρά αντικείμενα, γυάλινες φιάλες, εύφλεκτα υλικά και άλλα επικίνδυνα ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Τα smartphones δεν επιτρέπονται
- Όλα τα παιδιά πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του προσωπικού του ΝΟΛ. Ο ΝΟΛ έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη συμμετοχή σε άτομα που αρνούνται να συμμορφωθούν και να εμποδίζουν τη λειτουργία του Summer Camp
- Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τη μαγνητοσκόπηση και ηχογράφηση τους ως συμμετέχοντες στο Summer Camp για σκοπούς προώθησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ προκειται να ληξει!
estimated time left:
00:00

item(s) in basket

total:


Time limit has expired. Please, put item(s) in to basket again.